ดูหนังออนไลน์เรื่อง House of Flying Daggers จอมใจบ้านมีดบินชื่อภาษาอังกฤษ : House of Flying Daggers
ชื่อภาษาไทย : จอมใจบ้านมีดบิน

เรื่องย่อ :

House of Flying Daggers จอมใจบ้านมีดบิน

ในประวัติศาสตร์จีน สมัยราชวงศ์ถัง ถือได้ว่าเป็นจักรวรรดิที่รุ่งเรืองที่สุด หากแต่ในช่วงคริสตศักราชที่ 859 ราชวงศ์ถังก็ถึงกาลตกต่ำ อันเนื่องมาจากการไร้ซึ่งความสามารถขององค์จักรพรรดิ เป็นเหตุให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยบรรดาขุนนาง จนเหล่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง ในที่สุดจึงเกิดกลุ่มกบฏขึ้นมามากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านการกระทำของขุนนางเหล่านี้.

กลุ่มกบฏที่สามารถรวมตัวกันได้เป็น กลุ่มใหญ่ที่สุดมีนามว่า “สำนักมีดบิน” ซึ่งมีการทำงานกันอย่างลับๆ ด้วยการออกปล้นทรัพย์สินของบรรดาคนรวย เพื่อนำไปช่วยผู้ที่ยากไร้ จนชาวบ้านต่างก็พากันยกย่องในการกระทำของพวกเขา