Tag Archives: Toy Story 1ดูหนังออนไลน์ฟรี

Toy Story 1ดูหนังออนไลน์ฟรี (Toy Story 1)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Toy Story 1 ชื่อภาษาไทย : ทอย สตอรี่ 1 เรื่องย่อ : Toy Story 1 เริ่มต้นกันที่ Toy Story (ทอยสตอรี่) ภาคแรก พาเราไปรู้จักกับเหล่าของเล่นของตัวละครเด็กนามแอนดี้ ของเล่นเหล่านี้ต่างมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ ส่วนใหญ่พูดได้